Svensk mystik

Per Gustaf Berg var en bokhandlare och boktryckare i Stockholm, som under sitt liv gav ut ett stort antal böcker – både andras och egna. Det av hans verk som överlevt bäst är Svensk mystik, som är en ganska utförlig sammanställning av diverse andligt, esoteriskt, ockult och mystiskt som förekommer i vårt lands annaler. Här får både hög och låg komma till tals, från kung till bonde, vilkas vittnesbörd återges, oftast i oförställd, citerad form. Många kända personer förekommer, och bredvid andeskådare som Swedenborg finner man även vetenskapsmän som Linné. Allt är baserat på skriftliga källor som Berg hade tillgång till. Boken är uppbyggd enligt följande kapitel:

– Syner och Uppenbarelser
– Trolldom
– Trollväsenden
– Spökhistorier
– Spådomar
– Drömmar
– Astrologi
– Alkemister
– Vidskepliga seder och bruk
– Personer, som förutsagt sin död
– Skendöda och levande begravna
– Bemärkelsedagar
– Amuletter
– Nemesis divina

Texten har moderniserats språkligt samt tillfogats några förklaringar.


Författare:
Per Gustaf Berg

ISBN: 978-91-89023-40-6
Bandtyp: Epub
Utgiven: mars 2021