Sjöberg, Birger

Birger Sjöberg (1885–1929) blev redan i och med debuten Fridas bok (1922) älskad av publiken. Framgångarna fortsatte med den humoristiska romanen Kvartetten som sprängdes (1924). Liksom i Fridas bok är här småstaden berättelsens nav. Med diktsamlingen Kriser och kransar (1926) skapade Sjöberg istället ett modernistiskt portalverk. Längre ifrån sin tidigare diktning kunde han knappast ha ställt sig inför en oförstående publik och kritikerkår. Det hårda mottagandet tärde hårt på Sjöberg; han insjuknade och dog i förtid.

Birger Sjöberg