Recension från BTJ

Prada har en trovärdig berättarröst med ett driv som för de olika karaktärerna med sina relationer in i dramer av både vardagliga och mer ovanliga slag. Som läsare dras man in ideras liv; det är djuplodande och spännande.

Rebecca Lindskog

Prada, Detta
I fyra par skor

BTJ (Bibliotekstjänst) Häftepos 13104397