Några bilder ur ”Göteborg med dess omgivningar”

Läs mer om boken här.