Hälsingedeckare

Leif Woxlins serie Hälsingedeckare i sin helhet utgiven som e-böcker (epub) under 2020.

Varje bok kan läsas helt fristående.

Berättelserna i serien Hälsingedeckare rymmer kärlek och dramatik, vardagliga glädjeämnen och bekymmer.

Dessutom den särskilda hälsingekultur som kännetecknas av stora hemman och bondepalats från början av förra seklet, av folkmusik och folklore, och av ett självständigt släkte som i stor utsträckning formats av att ha fått stå utanför storbolagens påverkan och exploatering – och utanför satsningarna på statliga verk.