De svenska utvandrarna till Argentina

2022-02-02

Lika känd som utvandringen till Nordamerika är i det allmänna medvetandet, lika okänd är den till Sydamerika. Den skedde också under slutet av 1800-talet till nybyggarområden som regeringarna i de aktuella länderna vill exploatera och befolka. I svenskarnas fall sökte de först lyckan i södra Brasilien, men efter några år flyttade de till provinsen Misiones i norra Argentina, där de var tidigt på plats och lyckades etablera en beständig och livskraftig koloni i staden Obera (senare anslöt fler svensktalande från både Sverige och Finland). Den grundades av svenskarna och kallades först Villa Svea (”Staden Sverige”) eller Nueva Svea (”Nya Sverige”), men på grund av protester från lokalbefolkning och ett ingripande från centralregeringen som ville ha argentinska namn ändrades det till sitt nuvarande. Detta skedde utan större protester från svenskarna. Än idag finns det ett fåtal svensktalande i Misiones, och varje år firar de en festival till minne av sitt ursprung.

Barn av svenskt ursprung firar under ”immigrantfestvialen” i Obera.

I boken Berättelser från djungeln, som utspelar sig i Misiones, dyker plötsligt två blonda barn upp, i ’Berättelsen om två näsbjörnsvalpar och två människovalpar’. Dessa barn var av svenskt ursprung, något som ansågs så exotiskt att det var värt att påtala för läsarna.

Läs mer här:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Misiones
http://amigosdem.se/Amigos_de_Misiones/Historia.html

Förhållandena i Brasilien var påfrestande för svenskarna. De som inte återvände hem som många Kirunautvandrare 1912, sökte sig västerut mot Argentina, som ansågs vara ett bättre invandrarland. Över San Javier kom man till provinsen Misiones där finlandssvenskarna hade grundat sitt Nueva Finlandia. Svenskarna trängde djupare in i urskogen och bosatte sig 1913 på en plats som man kallade Villa Svea. Den förste ledaren i det lilla invandrarsamhället hette Adolf Lindström från Sundbyberg. 1928 grundades staden Oberá som idag har omkr 80 000 innevånare. Två svenskar har varit borgmästare, Walter Carlzon och Rolf Lilliesköld. Föräldrarna kom från Stockholm.

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Misiones
https://es.wikipedia.org/wiki/Ober%C3%A1