Dahlbergh, Erik

Erik Dahlbergh (1625–1703, greve, fältmarskalk, generalguvernör) var en svensk fortifikationsofficer, arkitekt, ingenjör och tecknare. Han gjorde betydande insatser för Sverige under stormaktstiden, både i det miltära och det civila. Ödmjuk men framgångsrik i allt han företog sig var han ett ”hävdernas solskensbarn”; och enligt Karl XI en man som ”består av sig själv”. Främst förknippas han dock med sitt stora topografiska bildverk över Sverige: Suecian.

Läs mer här:
Svenskt biografiskt lexikon
Sammanfattning av Dahlberghs liv och verk med bilder

Dahlbergh