Är det rätt att försöka kväsa yttrandefriheten?

2017-04-20

Få vågar kritisera Bonnier i dagens bokbransch. De är för stora för det, både i producentledet, distributionsledet och försäljningsledet. Dessutom utövar de stort inflytande i branschens alla organ, troligen inklusive tidningen Svensk Bokhandel. Det var just den tidningen som startade drevet mot Bokmässan förra året, att de skulle porta Nya Tider. (Den bedriver dessutom andra politiska kampanjer.)

Mimer stöder inte och har inget samröre med Nya Tider. Däremot stöder via vissa demokratiska principer, såsom yttrandefrihet.

Nu har Bonnierförlagen, inte nöjda att Bokmässan efter utvärdering kommit fram till att Nya Tider trots allt måste få vara med, hotat att bojkotta Bokmässan. Så när åsiktsdrevet i media (som Bonnier också äger större delen av) inte räcker, tar man till konkreta affärsmässiga hot mot arrangörerna, väl enligt devisen ”att tänka fritt är stort, men att tänka rätt är större”. Vem beslutar då vad som är ”rätt”? Jo Bonnier förstås i det här fallet. Men har de något emot alla de uttalat vänsterextrema organisationer som ställer ut på Bokmässan varje år, eller alla författare med förflutet i den revolutionära vänstern som deltar? Dubbelmoral har aldrig varit någon bra moral. Då är det bättre att stå upp för yttrandefrihet i alla lägen!