Aristofanes

Aristofanes (445 f. Kr.–385 f. Kr.) var en grekisk komediförfattare i Aten. Hans pjäser tillhör den äldre, klassiska attiska komedin och han var den författare som fulländade denna form, men tillika visade han vägen mot den ”mellersta” komedin som följde. Många av hans lustspel är politiska satirer.

I fråga om fantasirikedom, levande karaktärsteckning, blixtrande kvickhet och fulländat herravälde över formen kan Aristofanes ställas vid sidan av alla tiders största skalder. Hans teckningar av vardagslivet i Aten är en rik källa för kännedomen om den tidens kulturförhållanden.

Han skall ha författat 44 stycken men endast 11 finns i behåll.

Aristophanes