Antologi

Antologi_Tegnér

av Esaias Tegnér

Denna samling innehåller ett urval av Tegnérs bästa dikter. Som prov på hans mycket fina och levande prosa och som en introduktion till honom själv meddelas ”Självbiografiska anteckningar”. Tre av hans tal är också med. Däribland det berömda från Jubel-Festen 1817 i Lund.

Innehåll:
Självbiografiska anteckningar (1839)
Elden (1805, omarbetad 1812)
Det eviga (omkring 1808, omarbetad 1828)
Svea (1811, omarbetad 1812) ”Jord, som mig fostrat har och fädrens aska gömmer, folk, som ärvt hjältars land och deras dygder glömmer!”
Skidbladner (1812) ”Det är så kraftigt, men så kallt i Norden!”
Flyttfåglarna (1812)
Jätten (1813)
Skaldens morgonpsalm (1813)
Nyåret (1813)
Hjälten (1813)
Lorenzo Hammarspik (1814)
Språken (1817) ”Ärans och hjältarnas språk!”
Tal hållet på Kungl. Karolinska Lärosalen i Lund, vid Jubel-festen 1817
Karl XII (1818) ”Hur svenska stålet biter, kom låt oss pröva på. […] en skägglös dundergud.”
Halkan (1818)
Jätten Finn (1818)
Sången (1819)
Epilog (1820) ”Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.”
Grannskapet (omkring 1822)
Frithiof och Ingeborg (omkring 1824, ur Frithiofs saga)
Tal vid offentliga föreläsningarnas slut (1824)
Mjältsjukan (omkring 1826)
Vid Magister-Promotionen i Lund (1829)
På Gustav II Adolfs minneshögtid 1832
Den döde (omkring 1834)
Sång (1836) ”All bildning står på ofri grund till slutet, blott Barbariet var en gång fosterländskt; men vett blev plantat, järnhårt språk blev brutet, och sången stämd och livet mänskligt njutet, och vad Gustaviskt var blev därför även Svenskt.”
Predikobön (omkring 1837)
Tal på Växjö gymnasium (endast slutet, 1837)
Avsked (1840-talet) ”Farväl! Jag slutar där jag börjat har. Farväl du dikt, som verklighet mig var, och livets liv och verklighetens kärna!”

ISBN: 978-91-87593-27-7
Bandtyp: Epub
Utgiven: februari 2014