Vallfart och vandringsår

Omslag_Vallfart_310

av Verner von Heidenstam

Vallfart och vandringsår skulle kunna nomineras till tre utmärkelser i den svenska litteraturhistorien: bästa debut, bästa diktsamling och mest inflytelserika bok.

Vid publiceringen skrev Gustaf af Geijerstam: ”Detta debutarbete är i själva verket av så märklig art, att det med ens giver författaren en plats bland Sveriges förnämsta författare.” En annan som var imponerad var Oscar Levertin: ”För någon tid sedan glunkades det i konstnärskretsar om en ung målare vid namn Verner von Heidenstam, som skulle ha skrivit riktiga ’dikter’. Och en vacker aprildag uppenbarade de sig också i bokhandelsfönstren och befunnos just äga en vacker aprildags violdoftande löften om sommarvärme och sommargröda, som man så gärna vill tro på, när solen först lyser varmt och himmelen är blå. Dessa herr Heidenstams dikter – ’Vallfart och vandringsår’ heta de – höra icke blott till de mest talangfulla vers, som på lång tid utkommit i Sverige, utan äro även helt överraskande i ton och temperament.”

Boken väckte sensation, beundran, entusiasm och strid. Den utmanade den rådande tungsinta och socialt medvetna litteraturen och nyttokulten i samhället. Som motsats till detta ställde Heidenstam skönheten samt den livsglädje och levnadsvisdom som han själv kommit i kontakt med under sina långa resor i Medelhavsområdet och Orienten. Bilderna är medvetet överdrivna och idealiserade men skapar därmed effektivt den kontrast han ville få fram.

I samlingen ingår även sviten ”Ensamhetens tankar”, som Heidenstam själv lyfte fram som något av det bästa han skrivit och som innehåller de berömda raderna: Jag längtar hem sen åtta långa år. / I själva sömnen har jag längtan känt. / Jag längtar hem. Jag längtar var jag går / – men ej till människor! Jag längtar marken, / jag längtar stenarne där barn jag lekt. Redan här hade han alltså påbörjat sin ”resa hem” och sin längtan efter ett bättre Sverige, som skulle prägla så mycket av hans senare författarskap.

ISBN: 978-91-87593-02-4
Bandtyp: Epub
Utgiven: augusti 2013