Etikett: verner von heidenstam

I Heidenstams Svenskarna och deras hövdingar – med anledningen av vår nyutgåva av den – ingår en gammal och (förr) för alla svenskar välbekant lokalsägen, den om Ljungby horn och pipa. Den är blott en av många, som författaren använder i boken för att levandegöra och beskriva folkföreställningarna i vårt land. För även människors föreställningar och tankevärldar ingår i ett lands historia, i lika stor utsträckning som den yttre, händelsestyrda historien. Följande lilla film, producerad 1976, berättar sägnen i ett alternativt format.