Etikett: sveriges främste författare

Viktor Rydberg (1828–1895) räknas som en av Sveriges största författare och har kallats för ”vår siste humanist”, i ordets egentliga och ursprungliga betydelse. Han är främst bekant för sina dikter och romaner, men var även verksam inom kulturhistoria, filosofi, teologi och mytologi. Från en fattig barndom tog han sig via journalistiken in på författarens område. Han uppvisade där en unik förening av klassicism och romantik. I övrigt kännetecknas hans författareskap av ett djupt kunnande, grundlig analys och en fulländad behärskning av språket.