Etikett: påven

Kyrkan skall naturligtvis verka för att vara oberoende av staten samt protestera mot sådant som uppenbart går emot Guds ord, men då mycket eftertänksamt, och den skall inte vara en politisk kraft på en vänster- och högerskala som sysslar med i huvudsak det världsliga. Ur Till den kristliga adeln av tysk nation av Martin Luther (utkommer januari 2017) läser vi följande: Ty så säger Paulus: »Ingen befattar sig med världsliga göromål, som vill beflita sig om gudomlig riddartjänst» (2 Tim. 2:4). Nu skulle påven vara överhuvud för och den främste bland dessa, som gör riddartjänst, och dock blandar han sig i världsliga saker mer än någon kejsare eller konung. Så borde man då hjälpa honom ut från detta…