Etikett: lära sig skriva böcker

2018-04-17 En intressant anmälan av boken Letters to a Young Writer. Mycket att ta till sig och fundera på här. Visst är skrivandet inspiration, som romantikerna ansåg, men det är precis lika mycket hårt jobb och hantverk. Och att en text tillkommer i ett sammanhang och att författaren får hjälp av personer omkring sig är också sant. Även detta att en text kan ses som en lång rad ’citat’ som författaren sammanfogat till något eget är ett synsätt som klarlägger (alla stora konstnärer bygger på tidigare verk, bara något litet kan tillföras av varje generation och person; något som för övrigt är sant på andra områden, till exempel naturvetenskapen, och varför skulle konsten skilja sig åt? – En…