Etikett: john bunyan

2020-01-25 Nyöversättning av John Bunyans allegoriska klassiker Det heliga kriget. Det är författarens populäraste verk vid sidan om Kristens resa, och anses av många till och med överglänsa denna.

John Bunyan (1628–1688) var en engelsk, kristen predikant och författare. Han kom från enkla förhållanden i en familj utan kyrklig bakgrund. Som barn hade han enligt honom själv få likar i att ”svära, ljuga och smäda Guds namn”. Genom sin första hustrus inflytande blev han dock ”väckt”. Senare genomgick han en mer djupgående, inre andlig väckelse. Han verkade under en tid då den frikyrkliga kulturen först fick en uppblomstring i England. Om John Milton var tidevarvets store profet, så var John Bunyan dess store folkpredikant och folkförfattare. Han drog överallt han kom stora skaror människor, som ville lyssna till hans enkla, men kraftiga målande vältalighet, som var späckad med liknelser och djärva bilder. Han var en naturbegåvning, som likväl sin stora framgång var beredd att offra allt för sin inre övertygelse. Senare förföljdes återigen de frikyrkliga, och Bunyan fängslades flera gånger för sin vägran att sluta predika och följa sitt samvete. Det var under fängelsevistelserna han skrev de flesta av sina böcker, däribland Kristens resa. Denna bok och andra verk, främst Det heliga kriget, gav honom en plats bland världslitteraturens främsta.