Etikett: hjalmar bergman

Hjalmar Bergman (1883–1931) är en av svensk litteraturs största prosaister och dramatiker, och tillsammans med Selma Lagerlöf dess yppersta fantasibegåvning. Hans diktning har rötter i och utspelar sig ofta i Bergslagsmiljö. Av tiotalisterna var han den främste, och hans omfattande och unika produktion kännetecknas utom fantasien av ingående människokännedom. Det stora genombrottet kom 1919 med romanen Markurells i Wadköping, vilken uppskattades av kritiker tillika publik. De sista fem åren av sitt liv tillbringade Bergman försupen i psykisk och fysisk ohälsa; trots det förmögen till flera storverk. Han avled i Berlin på nyårsdagen 1931.