Etikett: fornnordisk

2023-06-02 När vi kommer in i handlingen har Gunnlaugs rival Ramn gift sig med Helga, Gunnlaugs trolovade, under dennes frånvaro och mot hans uttryckliga vilja, Helga ovetandes att Gunnlaug levde och var på väg tillbaka till Island. Numera hade Ramn alls ingen glädje i sitt samliv med Helga – alltsedan hon och Gunnlaug träffats. På sommaren red man med stora följen till tings: Illuge svarte och hans söner, Gunnlaug och Hermund, Torsten Egilsson, Anund från Mossfjäll och Ramn och hans andra söner samt bonden Svarting. Skafte Toroddsson var då ännu lagsagoman. En dag, då alla målen varit före och folket mangrant samlat sig vid lagberget, äskade Gunnlaug ormtunga sig ljud och sade: – Är Ramn Anundsson här? Han…