Etikett: ein fests burg ist unser gott

2016-03-21 Förberedelser till slaget vid Lützen Uti dagningen gjorde alla regementena morgonbön och avsjöngo psalmen Vår Gud är oss en väldig borg. Därpå red konungen igenom leden för att uppmuntra folket. [Här talade kungen till först svenskarna och sedan tyskarna.] Klockan var nu redan över åtta på morgonen, men dimman, i stället för att glesna, blev än tjockare, så att det var alldeles omöjligt för till och med de närmaste trupperna att se varandra och än mera att angripa fienden. Blott då och då hördes Wallensteins kanoner, och rytteriets förposter skärmytslade fram emot graven. För övrigt stodo båda härarna orörliga. Då upptog konungen med egen röst psalmen Gud vare oss nådig och huld och efter dess slut likaledes…