VÄLKOMMEN TILL

Mimer bokförlag

Om oss

Vi vill förvalta och förnya det svenska litterära kulturarvet genom att ge ut välskriven och angelägen litteratur från olika tidsepoker.

Följande värden ligger till grund för vår utgivning: