Hem / Herde- och lantbruksdikter : Bucolica & Georgica

Herde- och lantbruksdikter : Bucolica & Georgica

189 kr

En poesi som på ett mästerligt sätt skildrar och levandegör naturen, samtidigt som man känner historiens vingslag från antikens Rom.

Beskrivning

Bucolica är Vergilius första diktsamling och består av tio ekloger, det vill säga herdedikter i dialogform som skildrar livet på landsbygden. Den är inspirerad av den grekiska poeten Theokritos idyller, men har också politiska och mytologiska inslag som speglar den turbulenta tiden i Rom efter mordet på Julius Caesar 44 f. Kr. Enligt många inleddes den västerländska litteraturtraditionen med Bucolica, och dess inflytande har varit mycket stort.

Georgica är Vergilius andra stora verk och består av fyra böcker som beskriver olika aspekter av lantbruket. Det publicerades 29 f. Kr. och är en lärodikt som skildrar bondens liv och arbete, men också en poetisk lovsång till landet Italia. Ämnen som tas upp är åkerbruk, träd- och vinodling, boskapsskötsel och biodling. Verket är inspirerat av den grekiska poeten Hesiodos och de romerska författarna Lucretius och Varro, men innehåller även filosofiska och mytologiska avsnitt som återger författarens syn på naturen, kulturen och historien. Georgica anses vara ett mästerverk inom den latinska litteraturen.

Gudmund Jöran Adlerbeths översättningar räknas som svenska klassiker och har till denna utgåva varsamt reviderats för att göras mer tillgängliga för nutida läsare. En inledning ger bakgrunden till verken och översättningen och inkluderar även Adlerbeths egen genomgång av hur den klassiska metriken kan överföras till svenska språket, en av den svenska litteraturens viktigaste översättningsteoretiska texter. Hans insats blev stilbildande för nästan all kommande svensk poesiöversättning.

Boken har dessutom en omfattande notapparat, som ligger i direkt anslutning till texten för att underlätta läsandet.

Provläs


ISBN: 978-91-89023-51-2
Omfång: 179 sidor
Bandtyp: Häftad
Format: 140 x 215 mm
Vikt: 287 g
Utgiven: september 2023

Du kanske också gillar …